Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego zdnia 15 listopada 2007r. wsprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan odnowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku iw Morzu Śródziemnym (COM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS))