Decyzja Komisji z dnia 26/06/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4628 - SALZGITTER / VALLOUREC) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)