Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej - PROTOKOŁY - Protokół (nr 35) w sprawie artykułu 40.3.3 Konstytucji Irlandii