Sprawa T-152/09: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2009 r. — Rintisch przeciwko OHIM — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)