Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 26 marca 2010 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.344 (1) – Stal sprężająca