Rozporządzenie Komisji (UE) nr 884/2012 z dnia 21 września 2012 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii