Pisemne zapytanie E-2066/10 skierował: Zbigniew Ziobro (ECR) do Komisji. Stan zatrudnienia obywateli nowych państw członkowskich w instytucjach i agencjach UE