Pisemne zapytanie E-5889/10 Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji. Przesunięcie wypłaty kwot mlecznych we Włoszech