Pisemne zapytanie E-0930/09 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. pierwszeństwa zatrudnienia dla obywateli Wielkiej Brytanii