Pisemne zapytanie E-0108/08 skierowane przez: Véronique Mathieu (PPE-DE) do Komisji. sieci Natura 2000 - konieczności uwzględnienia przez Komisję Europejską orzeczenia sądu krajowego uchylającego krajową decyzję o utworzeniu obszaru specjalnej ochrony z uwagi na brak wiarygodnych rejestrów naukowych (pytanie uzupełniające)