Decyzja Komisji z dnia 22/03/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4469 - SCHOLZ / VOESTALPINE / SCHOLZ AUSTRIA) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)