Pisemne zapytanie P-0433/08 skierowane przez: Anę Marię Gomes (PSE) do Komisji. sprawozdania UE dotyczącego procesu etiopskich więźniów sumienia