Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5327 — Ashland/Hercules) Tekst mający znaczenie dla EOG