Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 20 września 2011 r.$