Pisemne zapytanie E-2510/09 skierował: Luca Romagnoli (NI) do Komisji. Wykorzystanie środków w ramach programu INTELIGENTNA ENERGIA – EUROPA przez gminę Latina