Sprawa T-383/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Fuller & Thaler Asset Management przeciwko OHIM (BEHAVIOURAL INDEX)