Zadeva C-243/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Polymeles Protodikeio Athinon (Grčija) 5. junija 2020 – DP, SG/Trapeza Peiraios AE