Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6369 – HBO/Ziggo/HBO Nederland) Tekst mający znaczenie dla EOG