Pisemne zapytanie E-0670/08 skierowane przez: Dorette Corbey (PSE) do Komisji. porozumień w sprawie połowów