Pisemne zapytanie E-3282/08 skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji. stałych misji agencji Frontex