Sprawa C-451/10 P: Postanowienie Trybunału z dnia 9 czerwca 2011 r. — Télévision française 1 SA (TF1) przeciwko Komisji Europejskiej, Métropole télévision (M6), Canal +, Republice Francuskiej, France Télévisions (Odwołanie — Pomoc państwa — Artykuł 86 ust. 2 WE — Publiczna usługa nadawcza — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Dowód — Wydajność ekonomiczna przedsiębiorstwa)