Zadeva C-611/11 P: Pritožba, ki jo je 30. novembra 2011 vložila ara AG zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 22. septembra 2011 v zadevi T-174/10, ara proti UUNT