Lieta C-611/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2011. gada 22. septembra spriedumu lietā T-174/10 ara /ITSB 2011. gada 30. novembrī iesniedza ara AG