Asia C-611/11: Valitus, jonka ara AG on tehnyt 30.11.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-174/10, ara v. SMHV, 22.9.2011 antamasta tuomiosta