Pisemne zapytanie E-5405/07 skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Komisji. wpływu zwiększonego spożycia mleka i produktów mleczarskich w Chinach na UE