Pisemne zapytanie E-1542/07 skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji. śladu klimatycznego instytucji UE