Sprawy połączone C-410/08 — 412/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Finanzgericht Baden-Württemberg — Niemcy) — Swiss Caps AG przeciwko Hauptzollamt Singen (Wspólna taryfa celna — Nomenklatura scalona — Klasyfikacja taryfowa — Pozycje 1515, 1517, 2106 i 3004 — Kapsułki żelatynowe — Olej z ryb, kiełków pszenicy i czarnuszki siewnej — Pojęcie opakowania)