Pisemne zapytanie P-3598/07 skierowane przez: Czesława Adama Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji. wdrażania cross-compliance w nowych państwach członkowskich UE