Wprowadzenie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet