Pisemne zapytanie E-2690/09 skierował: Proinsias De Rossa (PSE) do Komisji. Zakaz stosowania żarówek