Pisemne zapytanie E-007915/11 Georgios Toussas (GUE/NGL) do Rady. Nasilenie się ataków ze strony piratów