Pisemne zapytanie E-005399/11 Luigi Berlinguer (S&D) do Komisji. Głosowanie w Parlamencie Europejskim i stanowisko UE w sprawie traktatu WIPO dla osób niedowidzących