Pisemne zapytanie E-010817/10 John Stuart Agnew (EFD) do Komisji. Witaminy i minerały: prawa państw członkowskich