Pisemne zapytanie P-5809/08 skierowane przez: Luisę Morgantini (GUE/NGL) do Rady. studentów palestyńskich ze Strefy Gazy, którzy chcą studiować na uniwersytetach europejskich