Pisemne zapytanie E-4291/07 skierowane przez: Mario Mauro (PPE-DE) do Rady. zwrócenia się Komisji do rządu włoskiego o wyjaśnienia dotyczące przywilejów podatkowych, jakie ma posiadać Kościół katolicki we Włoszech