Pisemne zapytanie P-4996/08 skierowane przez: Jeana Louisa Cottigny’ego (PSE) do Komisji. umów w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych opartych na zasadach solidarności i odpowiedzialności