Pisemne zapytanie E-0987/10 skierował: Proinsias De Rossa (S&D) do Rady. Zatrzymanie i aresztowanie przez władze izraelskie Mohammada Othmana