Pisemne zapytanie E-0865/09 skierowane przez: Katerinę Batzeli (PSE) do Komisji. przyczyniania się energochłonnych telewizorów plazmowych do walki ze zmianami klimatycznymi