Pisemne zapytanie E-0797/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. groźby Iranu wobec Holandii