Decyzja Komisji z dnia 28/09/2010 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5765 - FOXCONN / DELL (PRODUCTS) POLAND) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)