Pisemne zapytanie E-000773/11 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Dostęp do systemu prawnego nieosiągalny dla tysięcy Greków