Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego COM(2009) 499 wersja ostateczna – 2009/0140 (COD) — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego COM(2009) 501 wersja ostateczna – 2009/0142 (COD) — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych COM(2009) 502 wersja ostateczna – 2009/0143 (COD) — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych COM(2009) 503 wersja ostateczna – 2009/0144 (COD)