Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 667/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw