Pisemne zapytanie P-1754/09 skierował: Javier Moreno Sánchez (PSE) do Komisji. Niebezpieczne gry i zabawy oraz przemoc w środowisku szkolnym