KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PRZYSZŁE PODEJŚCIE DO WSPARCIA BUDŻETOWEGO UE NA RZECZ PAŃSTW TRZECICH