Decyzja Komisji z dnia 13/09/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4857 - 3i / ACCORD) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)