Pisemne zapytanie E-1315/09 skierował: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) do Komisji. Sytuacja socjoekonomiczna w sektorze marmuru i kamienia naturalnego