Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Литва за 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Литва за 2017 г.$