Pisemne zapytanie E-007471/11 Sławomir Witold Nitras (PPE) do Komisji. Finansowanie organizacji inwestorów indywidualnych