Pisemne zapytanie E-005849/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) do Komisji. Kryzys ogórkowy